Identitate HitPark

Brief-ul de proiect a vizat atingerea unor obiective importante de comunicare: poziţionarea HIT Park drept centru de succes al afacerilor IT, principal coagulator al IT-ului în regiunea Moldovei, locaţie verde şi expunerea beneficiilor aduse către potenţialii clienţi într-o formă prietenoasă şi caldă (în contrast cu abordarea distantă propusă de alte asemenea parcuri din România).

GreenPixel a produs identitatea HIT Park şi a poziţionat-o prin sloganul "home of the IT&C business". Maniera de realizare a acesteia exprimă elementele cheie necesare atingerii obiectivelor propuse: dezvoltare, identificare clară a segmentului IT&C, conexiuni (ce urmăresc o tendinţă naturală de creştere) şi cadrul natural.

Ce am realizat:

  • strategie de comunicare a brandului
  • slogan
  • concept creativ
  • creare identitate vizuală
  • broşuri şi pliante
  • produse de papetărie.

* traducere "casă pentru afacerile IT&C"
Echipa implicată în proiect: 9 persoane.
Data lansării: Iunie 2004

  • hit logo
  • hit 3
  • hit 2